Hulp voor kinderen met een aangeboren hartafwijking

Jaarlijks worden ruim 1300 kinderen geboren met een hartafwijking.

www.nederlandsehartregistratie.nl

Aangeboren hartafwijkingen zijn doodsoorzaak nr. 1 bij kinderen jonger dan 15 jaar.

www.hartekind.nl

Help dit te veranderen!

Eerste actie: Behouden Hart

Stichting Hidde Helpt koestert alle kinderen die zijn overleden aan hun aangeboren hartafwijking. Veel van hen hebben hun hartje achtergelaten om anderen te helpen. Deze hartjes zijn opgenomen in de Leiden collectie. Nu kan de waardevolle medische informatie die in deze hartjes zit maar beperkt worden gebruikt, omdat deze collectie nog niet digitaal is. Met de actie Behouden Hart zamelt Stichting Hidde Helpt geld in om deze gedoneerde hartjes te laten digitaliseren. Hierdoor kunnen dokters wereldwijd aangeboren hartafwijkingen bestuderen en daarmee veel meer kinderen helpen. Zo kan van iets heel verdrietigs iets heel goeds komen.

“De Leiden collectie wordt al jaren gebruikt voor het opleiden van medisch specialisten. Het bekijken van harten is van onschatbare waarde voor thoraxchirurgen en andere medisch specialisten die zorg dragen voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in Nederland. Door digitalisering van deze unieke collectie zorgen wij dat deze wereldwijd toegankelijk wordt.”

Monique Jongbloed, Cardioloog en Klinisch Anatoom, Leids Universitair Medisch Centrum

“De Leiden collectie is één van de grootste collecties van aangeboren hartafwijkingen in de wereld. De collectie is al tientallen jaren in gebruik voor training van en onderwijs aan kindercardiologen en kinderhartchirurgen (in opleiding), nationaal en internationaal. Digitalisering van deze collectie geeft veel meer mogelijkheden dan nu het geval is.”

Prof. Mark Hazekamp, Hoogleraar kinderhartchirurgie, Cardiothoracaal chirurg/ Kinderhartchirurg, Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Wilt u meer weten over de actie, lees de FACTSHEET hieronder. Heeft u vragen? mail ons op info@hiddehelpt.org.

Helpt u mee?

Klik op de doneerknop en lees meer over de mogelijkheden om te doneren!

Dit is Hidde*

Hidde is geboren op een prachtige zomerdag in 2018. Een heerlijke, vrolijke, tevreden baby. Al snel blijkt dat hij, net als zijn vader en broers, een zeldzame aangeboren hartafwijking heeft. Waar de afwijking bij zijn vader en broers als het ware meegroeit met de rest van hun lichaam, is dat bij Hidde niet het geval. Hij overleed aan de gevolgen hiervan toen hij drie maanden oud was. Voor het gezin is dit een immens verlies en een grote schok. Hoe kan het zijn dat vader en broers wel ouder kunnen worden met de hartafwijking en Hidde niet?

“Het is onze wens dat van iets heel verdrietigs iets heel goeds komt”

Niels en Marieke Lemmers, ouders van Hidde

Doneer!

Doneren kan op verschillende manieren. U kunt (periodiek) geld overmaken naar onze bankrekening: NL29ABNA0891864210 ten name van Stichting Hidde Helpt te Rijswijk. U kunt ook de onderstaande QR code gebruiken en doneren via Tikkie. Of klik HIER om naar Tikkie te gaan.

Stichting Hidde Helpt is met ingang van 23 september 2021 aangemerkt als ANBI. Doneren aan een Algemeen Nut Beogende Instelling is fiscaal aantrekkelijk.

Doneren via een schenkingsovereenkomst kan ook. De modelovereenkomst en toelichting vindt u hieronder. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuurt u dan een e-mail naar info@hiddehelpt.org. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Stichting Hidde Helpt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80732542. Het RSIN nummer is 861778613.

Over Stichting Hidde Helpt

In 2018 overleed Hidde aan zijn aangeboren hartafwijking. Stichting Hidde Helpt is opgericht om andere kinderen met een aangeboren hartafwijking te helpen. Door middel van gerichte fondsenwervingsacties zamelt Stichting Hidde Helpt geld in voor projecten op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen, onderwijs aan (kinder)cardiologen en (kinder)hartchirurgen en ondersteuning aan gezinnen met een of meerdere kinderen met een aangeboren hartafwijking. Vooralsnog richt Stichting Hidde Helpt zich volledig op haar eerste actie: Behouden Hart.

Het bestuur van Stichting Hidde Helpt bestaat sinds 6 juli 2022 uit:

  • Marieke Lemmers (voorzitter)
  • Ada Gillissen (secretaris)
  • Hanneke Spath (penningmeester)
  • Esther Kuperus

Nieuwe secretaris: Ada Gillissen

Op 6 juli 2022 is Ada Gillissen benoemd als secretaris van Stichting Hidde Helpt. Zij neemt het stokje over van Esther Kuperus, die tot algemeen bestuurslid is benoemd. Ada stelt zich graag aan u voor!

“Beste allemaal,

Graag wil ik mij als de nieuwe secretaris van Stichting Hidde Helpt aan jullie voorstellen. Ik ben Ada Gillissen en samen met mijn partner Koen en onze zoons, Hugo van 8 jaar en Timme en Olivier van 6 jaar oud, woon ik in Voorburg.

Ik heb geneeskunde gestudeerd en ben daarna opgeleid tot gynaecoloog, maar momenteel ben ik niet werkzaam in dit vakgebied. Ik heb Marieke leren kennen via de basisschool van onze kinderen en al pratende werd mijn belangstelling voor Stichting Hidde Helpt gewekt. Deels komt dit door mijn medische achtergrond en interesse, maar daarnaast ook doordat onze oudste zoon geboren is met een supraventriculaire tachycardie (een hartritmestoornis waarbij zijn hart soms dubbel zo snel klopt). Dit wordt veroorzaakt door een extra geleidingsbundeltje in zijn hart. Hiervoor is hij onder behandeling bij de kindercardiologen van het LUMC.

Vanwege mijn medische achtergrond en de persoonlijke affiniteit met de kindercardiologie denk ik dat ik een goede toegevoegde waarde voor de stichting kan zijn. Ik ga me hier dan ook vol enthousiasme voor inzetten!”

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk. De activiteiten van de stichting dienen voor tenminste 90% het algemeen belang.

Wilt u meer weten over ons en wat wij doen? Lees dan het BELEIDSPLAN en het BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2020-2021 hieronder.

Champagne actie 2022

Op donderdag 29 september 2022, Wereld Hart Dag, gaat de Champagne actie 2022 van start. Binnenkort worden alle details bekend gemaakt!

Opbrengst Champagne actie 2021: €5450

Heel hartelijk dank!

Nieuwsbrieven

Op gezette tijden publiceert en verstuurt Stichting Hidde Helpt een nieuwsbrief. Wilt u deze nog eens rustig nalezen, klik dan hieronder op de button. Wilt u de nieuwsbrieven automatisch ontvangen in uw e-mailbox, stuur dan een e-mail naar info@hiddehelpt.org.

Stichting Hidde Helpt | Koninginnelaan 81 | 2281 HC Rijswijk | info@hiddehelpt.org | KVK 80732542